# Σημειώσεις έκδοσης OneView 1.4.0 Ημερομηνία έκδοσης **5 Μαρτίου 2018** --- ## Προσφορές Κατοικίας Πλέον μπορείτε να δημιουργήσετε συμβόλαια μέσα από την Προσφορά Κατοικίας!